Det er etter innspill fra styret i Nord-Trøndelag Bondelag at styret i Norges Bondelag har tatt inn egne punkter om kortnebbgås i sin innstilling til nytt prinsipprogram for 2009 til 2012.

I forslaget heter det at Miljøverndepartementet må erstatte beiteskader forårsaket av gås. I dag gis det ingen slik erstatning.

Styret i Norges Bondelag har også tatt inn et punkt om at miljøtilskuddsordningen for tilrettelegging av beiteareal for kortnebbgås må bedres slik at de faktiske kostnadene dekkes for alt areal.

60.000 gjess mellomlander hver vår i Nord-Trøndelag på sin veg til Svalbard. Her gjør de stor skade eng og åker. BIldet er tatt i Sprova i vår.