Kortnebbgås

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Prosjekt kortnebbgås Nord-Trøndelag

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere