Kortnebbgås

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Behov for flere organiserte jaktområder

For å få en mest mulig effektiv jakt på gås er det viktig å organisere jakten gjennom grunneierlag som inngår avtale med organiserte jaktlag.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere