Kortnebbgås

Ønsker vårjakt på kortnebbgås

Kortnebbgås

Det er nødvendig å åpne for vårjakt på kortnebbgås, for å beskatte hekkebestanden før hekking, mener Nord-Trøndelag Bondelag.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere