TRIVES UTE: Stian Aakre (25) driver sitt eget enkeltpersonforetak, Aakre naturbrukstjenester, på fjerde året. En av de største kundene er energiselskapet NTE. Her er er han avbildet under arbeid på øya Leka.

Dagene starter tidlig og avsluttes seint. Men så lenge en trives med jobben, har ikke Stian Aakre noe i mot å jobbe over ti timer per dag. De siste ukene har han tatt ferja over til Leka hver eneste dag.

Linjerydding

På oppdrag fra NTE rydder han linjetraseene for kratt og skog. Til fots med motorsagen som eneste redskap, har Aakre og tre andre ryddet rundt 2-3 mil med skog de siste månedene. Det er fjerde året Aakre jobber som selvstendig næringsdrivende. Firmaet Aakre naturbrukstjenester går godt. Med store kontrakter på linjerydding har han klart seg bra. Men så snart snøen kommer, må han finne seg andre oppdragsgivere.

Gårdsjobbing

Vinterstid blir det kanskje jobbing på en gård. Muligens må han også trå til litt på hjemgården på Kolvereid, en gård han etter planen skal overta om tre til fire år. Aakre er odelsgutt, og med en yngre søster som studerer jus i Oslo, ligger det i kortene at det er han som skal føre familiegården videre. Gårdsoppveksten la heller ingen demper på landbruksinteressen.

- Jeg tenkte at Val videregående skole var et valg som var midt i blinken for meg, sier Aakre.

Val videregående ligger i Nærøy kommune og er en kristen friskole som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen er en naturbruksskole med fordypningene hest, akvakultur og landbruk.

Bedre karakterer

På kort tid fant Aakre seg til rette på skolen. Det gode læremiljøet gjorde også sitt til at karakterene ble bedre enn hva de var på ungdomsskolen.

- Snittkarakteren min steg med to karakterer sammenlignet med ungdomsskolen. Og det var bare på grunn av trivsel. Val videregående skole var bare ganske fantastisk. For meg var det en viktig del av livet, sier han.

SNART GÅRDBRUKER: Om tre til fire år skal Stian Aakre overta familiegården i Kolvereid i Nærøy. Fram til da vil han jobbe som selvstendig næringsdrivende i sitt eget firma.Aakre bruker ofte ordet artig når han forteller om skolehverdagen på Val. Skoledagene var noe han alltid så fram til. En av grunnene var mye praktisk arbeid.

- Vi dro rett og slett ut for å ha det artig, sier Aakerø.

Fikk venner over hele landet

På den videregående skolen tok han også studieforberedende. Dermed ble det totalt fire år på Val videregående skole. Å bo på skolen var også sosialt, og det var alltid noe å ta seg til sammen med de andre elevene. I tillegg var han godt fornøyd med den undervisningen han fikk på skolen.

- Det var et godt faglig miljø, og lærerne var flinke til å se hver enkelt elev, sier han. I dag har Aakre fått et nettverk med venner over hele landet.

Ble politiker

På skolen ble han også introdusert for politikken, og Aakre er nå innstilt som fast medlem i fylkestinget for Senterpartiet. Aakre er også leder for fellesstyret og leder for Kolvereid Senterparti. 25-åringen sier han blant annet brenner for økt bosetning i distriktene.

Stian Aakre har oppdrag for NTE og rydder under skog i linjetraseene.

- Som politiker er jeg med og påvirker. Siden jeg ble medlem av Senterpartiet, har det også gått slag i slag med lokale saker, sier han

Utilpass på ungdomsskolen

Selv er Aakre odelsgutt og kommer fra Lien gård som ligger rett ved Kolvereid. Her hadde han oppveksten sin helt til han flyttet med moren til Levanger og begynte på ungdomsskole. Når han i dag ser tilbake på årene på ungdomsskolen, sier han at det ikke bare var positive år.

Ifølge 25-åringen var det å flytte fra Kolvereid til Levanger som å flytte fra bygd til by. Forskjellene var store, og det å møte opp med «feil» klær på skolen gjorde at du ble mobbet. Å komme hjem til Kolvereid og starte på Val var derfor en befrielse.

- Her fikk jeg være meg selv igjen. Jeg kunne gå i de klærne jeg ville, og følte meg mye mer hjemme, sier han.

Måtte jobbe mer

Mens han gikk på Val, jobbet han som avløser. Det gjorde han også da han var ferdig på Val videregående skole i 2009. Men det ble ikke noe heltidsstilling ut av det å være avløser. Aakre var avhengig av å få jobbe mer, og da han kom over muligheten til å jobbe med skogrydding, slo han til. Planen var egentlig å jobbe for et annet firma, men i prosessen bestemte han seg for å starte sitt eget firma. Det er han glad for i dag.

Stian Aakre driver firmaet Aakre naturbrukstjenester på fjerde året, og oppdragene står i kø.

- Slik har jeg samlet landbruks- og skogbrukstjenester under mitt eget firma. Det er veldig praktisk å jobbe slik, sier han.

Aldri i tvil

Da Aakre gikk på ungdomsskolen, vurderte han flere skoler. Men det var aldri noen tvil om at det var en naturbruksskole han ville søke seg til. Det å vokse opp på en gård gjorde at han hadde fått smaken på gårdsarbeid. I dag sier Aakre at han har tenkt tanken på å ta videre utdanning. Men Aakre sier det er å drive gård samtidig som en tar utdannelse, er vanskelig kombinere.

Aakre er uansett et eksempel på at det går an å få seg en god jobb rett etter videregående.

- På Val lærte jeg å se ting i sammenheng. Du fikk blant annet i oppgave å styre gården en hel uke. På denne måten ble du ansvarliggjort og måtte sette deg inn i hva som foregikk, sier han.

Tekst og foto: Håvard Zeiner


Kompetanseløft Trøndersk landbruk

  • 3-årig prosjekt (2013- 2015) med mål om å styrke konkurransekraften til Trøndersk landbruk gjennom videreutvikling av nettverk, utdannings- og veiledningstilbud .
  • Styringsgruppa består av Tine, NILF, HiNT, NLR, Naturbruksskolene, Allskog, Bonde og småbrukarlaget, Bondelaget, Fylkeskommunene og Fylkesmennene trøndelagsfylkene.
  • Det er ei samla næring som står bak prosjektet, hvor alle aktører i jord- og skogbruk deltar med stor egeninnsats.