I dag er det langt færre som uteksamineres med grønn bakgrunn. Dette vil gi en stor manko på arbeidskraft som skal betjene fremtidens kompetansekrevende landbruk.

Søknaden til grønne studier er alt for lav ut fra behovet. Derfor pågår en del rekrutteringsprosjekter i Norge for å kunne motivere flere unge til å ta grønn utdanning. Vi ser allerede i dag at vi har en utfordring med å rekruttere til de stillingene som utlyses i dag.

Prosjektene kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. Å satse på grønn utdanning gir et mangfold av valgmuligheter. Behovet for høyt utdannede personer til de innovative landbruksbedriftene er stort. Den første fagdagen ble arrangert 10. juni på Mære landbruksskole, hvor målgruppen var ungdomsskole, videregående og karrieresentre.

Norge er blant de ledende landene på teknologiutvikling og avlsarbeid. Skal vi beholde denne posisjonen er vi avhengig av kloke og innovative hoder, som har forståelse for hva landbruk er. Dette betinger ikke at man må være oppvokst på gård, eller ha noen annen tilknytning til landbruket, men at man tar grønn utdanning. Næringsaktørene i landbruket er avhengig av at personer som har interesse for teknologi, natur, biologi, forskning, utvikling vurderer tilbudene som er innen grønne utdanning. Spesielt er det et stort behov for personer som tar utdanning innen plantevitenskap, skogfag og agronomi. Her er man sikret jobb i fremtiden.

Skolene som tilbyr naturbruk gir elevene samme mulighet til høyere utdanning som en hvilken som helst annen skole, men i tillegg får man med seg en del praktisk erfaring som er uvurderlig i møte med arbeidslivet. Når ungdommene skal velge utdanningsløp, så gi skolene med naturbrukstilbud en real vurdering! Valgene er mange, og arbeidsmarkedet står åpent etter endt høyere utdanning!

De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning. Halvor Nordli fra høgskolen i Hedmark viste til framtidsutsiktene, og bedriftenes behov for fagkompetanse i fremtiden. Avslutningsvis fikk deltageren korte innblikk i arbeidslivserfaringene og veivalgene til uteksaminerte kandidater fra universitetet for miljø og bioteknologi på Ås. I tillegg var Allskog og Felleskjøpet representert for å fortelle om sitt behov for fagfolk, og utfordringene de møter med å rekruttere til sitt brede spekter av stillinger.

Kompetanseløft trøndersk landbruk og Velg skog vil jobbe aktivt med å markedsføre behovet i næringa, og vil jobbe tett opp mot ungdommene for å vise spekteret av karrieremuligheter i landbruket.