Traust på vei UT!

Gjennom Kompetanseløftet har vi utarbeidet et sprekere markedsføringsmateriell til naturbruksutdanningen. «Naturbruk er for de med store ambisjoner» og «Naturbruk gir muligheter».

I Januar toget landbruket inn på utdanningsmessa i Trondheim  og okkuperte 100m2 standplass. De videregående skolene med naturbruksutdanning deltok sammen med samvirkeorganisasjonene, Velg Skog, Velg Landbruk, Framtidas Landbruksutdanning og Kompetanseløftet. Her profilerte vi oss sammen og målet var å få ungdommer til å velge grønt.

Det ble utforma en logo for grønn utdanning:


 

Felles profilering og samhandling gjør landbruket og skolene mer synlig og spennende. Fremover vil de videregående skolene med flere delta på ulike messer og stands for å synliggjøre naturbruk og grønne utdanninger. Yrkesopplæringsmessen i Trondheim, Ta utdanning i Trondheim, Matfesivalen og Agrisjå  er eksempler på dette.

Til høsten settes det av en «turnéuke» der vi gjentar suksessen fra høsten 2013 med Grønne Fagdager der lærere og rådgivere i ungdomsskolene inviteres inn på naturbruksskolene for å få informasjon om muligheter innen naturbruk.

 

Materiellet er utvikla av WOW medielab og finansiert gjennom kompetanseløft trøndersk landbruk via finansiørene Nord og Sør- Trøndelag fylkeskommune, og Fylkesmannen i Nord- og Sør - Trøndelag