Kompetansekafeen skal være en uformell møteplass for kompetansemiljø innen landbruket. Hensikten er å møtes, bli bedre kjent og dele kunnskap om FoU, utdanning og rådgivingstilbud. Målet er å bygge fellesskap mellom kompetansemiljøene og bygge opp under det sterke fagmiljøet vi har i Trøndelag. Kompetanskafe er et tiltak i Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Det vil bli arrangert flere kafeer rundt omkring i Trøndelag med ulike tema.

Program Kompetansekafe på Mære

12.00 Omvisning  (start ved Glassgården – Veksthuset)

13.00 Tema (Grisehuset)

  • Storfe-forskning på HiNT - Bacheloroppgaver og nye prosjektsøknader v/Geir Næss
  • Storfe/melkeproduksjonen på Mære – visjoner og muligheter for utdanning, forskning og utvikling v/Bjørn Åge Fjeset
  • Grovforprosjektet – v/Solrun Kolstad Norsk Landbruksrådgiving

          Etter dette er ordet fritt til å presentere aktuelle saker og diskutere aktuelle problemstillinger.

           Vi legger opp til en uformell kafe.

15.00 Vel heim og velkommen tilbake!

 

Vi serverer enkel «etter-lunsj mat», og ber påmelding slik at det blir nok mat til alle!

Påmelding