AKTIV: Anne Lise Haugdahl Humstad (24) gir råd til gårdbrukere, klipper sauer og tar utdanning innen plantelære. Snart tar hun også over hjemgården Humstad gård i Åfjord.

De fleste vil nok si seg enige i at Anne Lise Haugdahl Humstad har en travel hverdag. Men så lenge en trives med det en gjør, er det ingen sak å rekke over mye skal vi tro 24-åringen fra Åfjord.

Motiverer andre

Humstad jobber i Åfjord Utvikling AS i Årnes, og en av oppgavene hennes er å motivere gårdbrukere og næringsliv til ny eller videre satsing. 24-åringen er nemlig en viktig pådriver for økt kompetanse i både Åfjord og Rissa. Med sitt smittende engasjement får hun flere til å satse. Fagsamlingene er populære med 20 til 30 deltakere hver gang.

- Jeg ønsker å gjøre folk bedre, og jobber blant annet med å starte fagnettverk, sier hun.

Ansvarlig for landbruksprosjekt

Åfjord Utvikling er et spleiselag mellom kommunen og flere private aktører. Humstad startet i Åfjord utvikling i mai 2014, og har to ulike arbeidsfelt. Hun jobber opp mot både landbruk og næringsliv.

KONTORJOBB: Anne Lise Haugdahl Humstad jobber både med gårdbrukere og andre næringer fra kontoret sitt i Åfjord utvikling midt i Årnes sentrum.

Landbruksprosjektet er et samarbeid mellom kommunene Åfjord, Roan, Rissa og fylkeskommunen. Prosjektet består av flere ulike satsingsområder, blant annet prosjektet Ny Fosenbonde som startet høsten 2013. Her er et av målene å få kontakt med de som tenker å starte som bønder og de som med tiden skal overta en gård. Jobben til Humstad går ut på å koordinere og planlegge samlinger. Det viktigste er imidlertid å få folk engasjert.

- Det er en veldig spennende jobb, og det er mye flinke og engasjerte folk. Åfjord kommune er også en kommune i vekst der det satses veldig bra på landbruket, sier hun.

TAR I ET TAK: Anne Lise Haugdahl Humstad tar i et tak på heimgården når hun har fri.Andre områder Humstad jobber med, er blant annet lokalmat og agroturisme samt støtte og videreutvikling av volumproduksjon. Humstad jobber også tett opp mot næringslivet. Hun arrangerer temamøter, gir råd til folk som vil starte nye virksomheter og står for kommunikasjon utad på blant annet sosiale medier.

Saueklipping

Når Humstad er ferdig med arbeidsdagen i Åfjord Utvikling, går turen ofte videre til et sauefjøs. Her venter en rekke sauer på å bli klippet.

- Det er ikke så mange som klipper sauer her i området så jeg jeg har nok å gjøre, sier hun.

Humstad sier saueklippingen startet som en hobby etter at hun hadde tatt et klippekurs på Øya videregående skole. Etter hvert begynte hun å delta i både lokale konkurranser og norgesmesterskap. Nå har hun begynt å tjene penger på klippingen. I dag er Humstad en av Norturas faste saueklippere i Åfjord kommune. Hun sier det er et godt miljø blant saueklipperne. Samtidig er det god trim.

- Det er beinhardt fysisk å klippe sauer, sier hun.

Planteskole

I tillegg til saueklipping, er Humstad interessert i det som spirer og gror. Det var en av grunnene til at hun i 2013 meldte seg på en årsenhet i plantelære. Kurset går over to år, slik at det er mulig å kombinere studiene med jobb. En gang i måneden drar hun til Hvam videregående skole i Nes kommune. Her møter hun andre studenter med agronombakgrunn. Humstad sier hun valgte å studere planter fordi hun syntes dette var noe hun burde kunne mer om. En annonse i Bondebladet fikk henne til å søke, og i vår er hun ferdig med utdanningen.

MODERNE: Heimgården er utstyrt med ny teknologi.24-åringen sier det er godt å ha et bredt fagfelt innenfor landbruket.

Tok kveldskurs

Selv om Humstad har vokst opp på gård og alltid har hatt interessen for dyr og det som spirer og gror, valgte hun å ta vanlig allmennfag på Åfjord videregående skole. Hun sier hovedgrunnen var at hun ville fortsette å bo hjemme da hun var 16 år og ferdig på ungdomsskolen. På denne tiden var det ikke aktuelt å flytte hjemmefra for å begynne på en landbruksutdanning.

Da Humstad var ferdig med videregående, startet hun derfor rett på NTNTU i Trondheim. Her tok hun lektorutdanning, og i august i 2014 var hun ferdig med en sin mastergrad i biologi og matematikk. Samtidig som hun gikk på NTNU, underviste hun på Skjetlein videregående skole. Samtidig tok hun agronomiutdanning på kveldstid på samme sted. Dette var hun ferdig med i mai 2012.

Skal roe ned

Når Humstad denne våren er ferdig med plantelære på Nes, skal hun ta det litt roligere.

- Da blir det ikke noe mer utdanning på en stund, sier hun og smiler.

SKAL OVERTA: Anne Lise Haugdahl Humstad vil overta gården - når den tid kommer.

Om noen år er planen at hun skal overta hjemgården, Humstad gård, som ligger fem minutter unna Årnes sentrum i Åfjord. Her det melkeproduksjon, og planen er å utvide med 50 til 60 vinterfôra sauer.  Det er ikke så lenge siden hun bestemte seg for å ta over gården. Interessen for landbruk har imidlertid vokst seg større og større de siste årene.

- Landbruket er en næring som er på tur opp. Folk har våknet litt når det gjelder matproduksjon her til lands, sier hun.

Selv var hun usikker på om hun som kvinne kunne jobbe i jordbruket. Nå har hun blitt tryggere på seg selv, og til kommende bønder, og andre som vil satse på en jordbrukskarriere pleier hun å si:

- Jeg skal inn i jordbruket, jeg skal ta over gård, jeg er dame og jeg er ung. Det å være positiv smitter lett over på andre, sier hun.

Tekst og foto: Håvard Zeiner


Kompetanseløft Trøndersk landbruk

  • 3-årig prosjekt (2013- 2015) med mål om å styrke konkurransekraften til Trøndersk landbruk gjennom videreutvikling av nettverk, utdannings- og veiledningstilbud .
  • Styringsgruppa består av Tine, NILF, HiNT, NLR, Naturbruksskolene, Allskog, Bonde og småbrukarlaget, Bondelaget, Fylkeskommunene og Fylkesmennene trøndelagsfylkene.
  • Det er ei samla næring som står bak prosjektet, hvor alle aktører i jord- og skogbruk deltar med stor egeninnsats.