For å nå produksjonsmålene for landbruket mener Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Bondelaget det er avgjørende å uteksaminere flere kandidater med grønn utdanning for å sikre veiledningsapparatet i landbruket mange nok kloke og innovative hoder i framtida.

Se innslag om teknobonden og behovet for kompetanse i trøndersk landbruk på Midt-Nytt!