Det inviteres til Kompetansekafe på Landbrukssenteret Midt, Meldal den 14. mars kl 12.00— ca 14.00.

Tema: Landbrukssenteret Midt

  •  Organiseringen av Landbrukssenteret Midt
  •  Best på melk v/ Siri Hoset, Meldal Regnskapskontor
  •  Best på grovfôr v/ Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Etter innlegg og diskusjon blir det enkel servering.

Påmelding på grunn av mat; havar.hanger@lr.no  innen 10. mars

Utskriftsversjon av invitasjonen til Kompetansekafé 14. mars.