erfarings-gruppe mentor  kollega-veil. faglig opplæring  Kommune tema
x       Snåsa robotklubb
x       Verdal korngruppa stiklestad/ Volhaugen
x       Snåsa Husdyrgjødsel 
  x     Snåsa Bedre grovforkvaliget 
      x Åfjord jordbearbeiding, grashøsting
x       Åfjord Hjorteoppdrett
      x Åfjord bedriftsledelse, HMS, økonomi 
x       Levanger  potetdyrking 
    X   Åfjord/Roan praktisk bruk av LELY melkerobot
    X   Åfjord/Roan Praktisk bruk av DELAVAL melkerobot
    X   Åfjord/Roan Managment i fjøset
x       Steinkjer Robotgjengen i Stod
  X     Bangdalen  Eggproduksjon
  x     Namsos økt komp saudrift
      X Orkdal faglig kukaffe
  X     Hegra /Stjørdal mentor på sau
  X     Soknedal/Midtre Gauldal mentor melkerobot
    x   Bynesset Trondheim ku korn og markdag
      X Åfjord_Roan Imek, snyltere, ullbehandling og fóring
X       Namdalseid saukontroll, løsninger i fjøs erfaringsdeling p sauhold
      X Selbu og Tydal Bondelag Fagmøte grovfor
      X Selbu Bondelag avl, fjøsbygging og grovfór
X       Nedre Stjørdal kukaffe småskala matproduksjon
    x   Rennebu bondelag grendekafeer rekruttering og levende bygder
X       Ytterøy ombygging melkestall til robot
  X     Jøa sau, utbygging og gjeterhund
x       Ytterøy korn
  X     Rennebu bedre på sau
      X Leksvik produsentlag bygging av melkefjøs
      x samaarbeidsgruppa for Stjørdal bondelag kornøkonomi
  x     Leksvik sauefjøs
  x     Lierne melkeproduksjon
      x Rennebu Bondelag Traktorkurs for damer
  x       drift og grovfor
  x     Namskogan veivalg
    x   Rennebu sau og geit sau
      x Rennebu sau og geit sau
  x     Levanger  sau
  x     Namskogan melkeproduksjon
      x Verdal Bondelag samliv og gården som arbeidsplass