Kompetanseløftet er et fellesprosjekt for hele landbruksnæringen i Trøndelag for å sette fokus på kompetanse og næringas behov for kompetanse og kompetanseutvikling.

Det skjer mye kompetansebygging i landbruksnæringen, uavhengig av prosjekt. Nå har vi et prosjekt ved navnet «kompetanseløft Trønders Landbruk» som skal bidra til å sette ekstra fokus på kompetanse i landbruket. Samhandling og kompetanse hos matprodusentene, rådgivingsapparatet, skolene, kommunene, samvirkeorganisasjonene – alle i landbruksfamilien – er et viktig bidrag for å kunne nå målsettingen om 1,5% mer matproduksjon pr år fram mot 2030.

Hensikten med kompetanseløftprosjektet er at man i rådgiverapparatet skal oppmuntre i møte med næringsutøverne og hverandre å søke mer kunnskap, og være stolt over å drive i en kunnskapskrevende næring. Dette gjør vi ved å bruke ordet kompetanse mer aktivt i hverdagen i møte med hverandre og med næringsutøverne som søker råd og veiledning. At vi er i et kompetanseløft betyr ikke at vi på død og liv skal finne på noe nytt for at vi skal skilte med at vi har funnet på nye tilbud i prosjektperioden, men bidraget til hver enkelt er å synliggjøre at man ikke skal undervurdere behovet for kompetanse, og bondens behov for kompetanseutvikling i drifta si.

Hva er kompetanseløftet?