Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Dyrker optimismen rundt sau

Foto: Håvard Zeiner

Sauebøndene i Rennebu i Sør-Trøndelag sier de kan lære mye av hverandre.

Våre samarbeidspartnere