Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Kunnskap de ikke kunne vært foruten

Foto: Håvard Zeiner

Fire melkebønder fra Snåsa får så mye ut av å møtes at de vil fortsette med samlinger så lenge det er mulig.

Potet på programmet

Foto: Håvard Zeiner

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

Våre samarbeidspartnere