Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Hvordan skal vi nå målet om økt matproduksjon lokalt?

Den Trønderske målsetningen om økt matproduksjon på 1,5 % i året frem mot 2030 er krevende, og det innebærer at alle må være med å ta ansvar for at dette skjer. Mye av økningen vil måtte skje i det kompetansedrevne landbruket.

Kompetansekrevende landbruk i Midtnytt

NRK Midtnytt sendte i går innslag om den rivende teknologiske utviklingen i landbruket og det betydelig økte behovet for grønn kompetanse framover i landbrukstilknyttet næring.

Nå kan du ta Bachelor i bygdeutvikling i Trøndelag

Oppdal ressurs inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet Onsdag 26. juni kl. 18.00 ved Oppdal videregående skole

Over 4000 kandidater må uteksamineres med grønn kompetanse de neste 10 år

Dette er antallet som må ta bachelor eller master de neste 10 årene, for å kunne kompensere for behovet i næringslivet tilknyttet landbruket, sier prosjektleder Halvor Nordli i fremtidens landbruksutdanning.

Nyhetsbrev fra Kompetanseløft trøndersk landbruk

Kompetanseløftet var ett av tiltaka som ble løftet frem i Landbruksmelding for Trøndelag i 2010. Erkjennelsen av at kompetanse er viktig for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta var avgjørende for ei slik satsing.

Hvordan skal vi øke rekrutteringa til grønn utdanning?

Skal rekruteringa til grønn utdanning øke, må de som driver med studie- og karriereveiledning kjenne til mulighetene innen grønn utdanning. Næringa selv må sørge for at behovet for grønn kompetanse blir kjent. Prosjektene kompetanseløft trøndersk landbruk og velg skog tar utfordringen og skal nå arrangere fagdag om grønn utdanning.

Arbeidsgruppene for kompetanseløftet er nå på plass

Målsetningene i prosjektet er altomfattende, og veldig vidstrakte. Dette krever god involvering av de fleste aktørene innafor landbruk. Frem til nå har det krystallert seg ut 2 hovedområder, hvpr det er etablert egne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe for utdanning, og arbeidsgruppe for rådgiving og etterutdanning.

Styringsgruppa er etablert

Kompetanseløft trøndersk landbruk er et prosjekt som eies av næringa. Alle næringsaktørene i landbruket forplikter gjennom prosjektet å aktivt jobbe med kompetanseheving i egen organisasjon, men også spisse kompetansetilbudene ut til bøndene.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk i startfasen!

Kompetanse er avgjørende for å lykkes i alle ledd i landbruksdrifta. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelaga i Nord- og Sør- Trøndelag har sammen initiert satsinga Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Dette er ett av tiltaka som er løftet frem fra Landbruksmelding for Trøndelag.

Kompetanseløft Trøndersk landbruk - et ambisiøst prosjekt!

Med bakgrunn i arbeidet som ble utført i forprosjektet er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse som tar for seg målsetninger og fokusområder for arbeidet med kompetanseløftet.

Forprosjektet - Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Proneo har sammen med Trøndelag forskning og utvikling hatt ansvaret for forprosjektfasen i kompetansløft Trøndersk landbruk

Våre samarbeidspartnere