Hvam videregående skole har  mange elever på naturbruk. De trenger utplassering i praksis, både på Vg1 og Vg2.

I dag er det mange elever på naturbruk som ikke har tilknytning og kontakter i landbruket, og de er usikre på hvordan de skal komme i kontakt med praksisverter. Kan du tenke deg å ta imot en elev i praksis, enten én dag i uken eller i konsentrerte perioder på vår og høst?

Våren 2021 har Vg1 utplassering hver torsdag, og Vg2 har utplassering i uke 17, 18 og 19.

Elevene har ulike interesser, og mange typer praksis kan være aktuelle. Hensikten med utplasseringen er at eleven skal få en innsikt i hvordan det er å være i arbeidslivet, innarbeide rutiner og jobbe selvstendig og sammen med andre. Aktuelle oppgaver er slikt som skogsarbeid, husdyrstell, vedlikeholdsarbeid og onnearbeid - alt som må gjøres for å holde i gang en produksjon er viktig og interessant.

Elevene utplasseres i faget yrkesfaglig fordypning. Faget er en del av opplæringen, altså ikke lønnet arbeid. Praksiselevene er dekket av skolens forsikringer i utplassering.

Høres det ut som noe du (tror du) kunne tenke deg?

I så fall: Hvam videregående inviterer til et digitalt informasjonsmøte om yrkesfaglig fordypning for interesserte praksisverter torsdag 11. mars kl. 18.30. Send en e-post med påmelding til Linn Gjellesvik Andresen, linnandr@viken.no eller Lena Løvaas, lenalo@viken.no, så får du en link som du kan koble deg opp med.

Vi håper at flere vil være med på å gi ungdom i utdanning grønn kompetanse!