Seminaret er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Aurskog-Høland kommune, Norsk Landbruksrådgivning SørØst og Trebruk AS.

Deltakeravgift kr. 200,-

Kontaktperson: Seniorrådgiver

Kai-Rune Tollefsen, tlf 22 00 36 89

For mer informasjon og påmelding se:

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/kurs-og-konferansekalender/