- Jeg gleder meg til å bli kjent med fylkesstyret og de ansatte og å bygge et godt team, sier Kapelrud som starter i stillingen i september.  

- Jeg har fulgt bondelaget tett, men vil lese meg opp på politikken og hva som er mest aktuelt for Akershus, sier Kapelrud. Han har jobbet i bondelaget tidligere, både med næringspolitikk og personal.

- Jeg er veldig godt fornøyd med å få Vidar som organisasjonssjef. Gjennom ansettelsesprosessen har vi blitt godt kjent, og jeg er trygg på at han med sin erfaring og ballast vil gjøre en god jobb for Akershusbonden, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Av viktige saker for Akershus-bonden trekker Kapelrud særlig fram bedret økonomi i kornproduksjonen, og bedre vern av matjorda. - Vi må motivere politikere og myndigheter til å se etter andre alternativer enn å dra veier over den beste matjorda, sier han.

Kapelrud ser fram til å jobbe med positive saker overfor opinionen, og norsk landbruks fortrinn gjennom rene produkter og mattrygghet.  – Det er særlig viktig for det bynære landbruket å finne de positive koblingene mellom bonde og forbruker. Her driver Bondelaget med mange gode tiltak, som Åpen Gård. Fylket har mange flinke produsenter som kan løftes mer fram i lyset, sier Kapelrud.

Organisasjonssjefen leder kontoret til Akershus Bondelag med fire ansatte på Hvam.

Kontakt:
Fylkesleder Sigurd Enger: 959 26 727
Vidar Kapelrud, tlf 959 70 093