Sigurd Enger holdt leders tale, han var innom mange saker. 

 

I Norge er det nå store debatter og diskusjoner om hvordan vi skal møte et endret klima, og hvordan vi skal klare å kutte utslippene. Begge deler er avgjørende for oss i landbruket. Vi er både av blandt dem som merker at klimaendringene har startet først, og vi må ta vår del av utslippskuttene. Jeg tror det er viktig at vi er positive til å tenke tiltak samtidig som vi forteller at det er forskjell på hvilke tiltak som settes inn. Vi er en biologisk næring som produserer mat. Vi klarer ikke produsere mjølk uten at kua raper eller promper. Vi må skille mellom brunt og grønt karbon. Videre er det forskjell på kuas utslipp, og utslipp vi får pga for eksempel en flytur til syden. Vi må sette ting i perspektiv og vi må jobbe for at landbruket tar de grep vi kan uten at det går utover muligheten til å produsere mat.

Vi kan gjøre tiltak innen gjødsling, fôring og god agronomi som grøfting og å unngå jordpakking. Men det blir også viktig for oss å være framme i skoa når det gjelder utviklingen innen biodiesel, roboter og elektriske motorer. Jeg ser for meg at vi i framtida produserer strøm på låvetakene våre som forsyner gårdens energibehov. Utviklingen går raskt. Bare se på hva som har skjedd på bilfronten den siste tida.
 

Må finansieres!

Klimaarbeidet skal i følge forslaget til jordbruksmelding puttes i potten for RMP. Det betyr at det skal inn i en pott som er underfinansiert fra før, vi har allerede store utfordringer med avrenning til vann og trenger økte bevilgninger også til dette området. Vi krever derfor at rmp-potten må økes, og særlig i våre områder som har store utfordringer med tanke på vannforvaltning. Vi er nødt for å få godtgjort for den innsatsen vi skal gjøre når det gjelder dette tema. Samtidig er det viktig at vi gjør de tiltak som storsamfunnet krever av oss. Jeg tror det er politisk lurt at vi er offensive i denne debatten og viser at vi vil gjøre noe, men selvfølgelig skal kompensasjonen følges opp. Vannmiljø og klima henger sammen fordi endret klima fører til våtere og villere vær. 
 

Vann og klima kan også føre til økt fare for ras

Året som har gått har også vist hvor brått og brutalt verden forandrer seg. Jeg tenker på jordraset her i Sørum som krevde 3 menneskeliv. Kvikkleireskred er nærmest uvirkelig når det inntreffer og utfallet er katastrofalt for de som rammes. Mine tanker går til alle som ble rammet i denne katastrofen. 

 

Les hele leders tale som pdf her.