Det har kommet innsigelser fra flere hold til etableringen av IKEA på Dehli-jordet. Blant annet har Fylkesmannens landbruksavdeling kommet med innsigelser basert på nedbygging av matjord. Rådmannen i Vestby svarer på innsigelsen slik ”Dersom lokalsamfunn skal kunne utvikle seg, vil det av og til være nødvendig å ta sentrumsnært jordbruksareal” (Østlandets Blad).

Les mer hos Østlandets Blad

Hva blir det neste? Følg med på Akershus Bondelags nettsider!