Landbrukshelga startet lørdag en felles samling for alle deltakerne. Leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs sto for den offisielle åpningen av arrangementet, før det ble foredrag fra forskningsdirektør Nils Vagstad og ernæringsfysiolog Lise von Krogh.

Det ble holdt ni kurs på årets Landbrukshelg, Akershus Bondelag arrangerte kurs i Eierskifte, kurs for Unge Bønder og Landbrukspolitisk kurs.

Unge Bønder kurs

De 33 deltagerne på Unge Bønder kurs fikk en innføring i mulighetene og utfordringene man møter som ung bonde. Lars Halvor Stokstad åpnet kurset med en gjennomgang av sine egne erfaringer med å overta gård, før Gudbrand Teigen fra Innovasjon Norge gikk gjennom finasieringsmuligheter. Kurset fortsatte med fordrag fra Vorma Økonomi og Regnskap, Selskapet for Norges Vel og Landbrukets HMS-tjeneste.

På søndag fikk deltagerne høre fra Ola Hedtsein i Norsk Landbrukssamvirke og Jan Stabbetorp i Romerike Landbruksrådgivning. Odd-Einar Hjortnæs avsluttet kurset med noen tanker om framtida for landbruket i Akershus.

Eierskiftekurs

Eierskiftekurset har blitt et svært populært kurs for de som er i prosess med å overta eller overdra gård. Det var som vanlig god oppslutning rundt kurset der deltagerne fikk en gjennomgang av viktige deler av overtagelsesprosessen. Kurset startet med en innføring i økonomi og regnskap på gården. På ettermiddagen fikk deltagerne besøk av Håvard Altern som satte fokuset på utfordringene med to generasjoner på samme tun.

På søndag var den evig populære Jan Bangen på plass for å snakke om juridiske forhold rundt eierskifte.

 

Landbrukspolitisk kurs

Det var en liten men engasjert gjeng som møtte opp til Landbrukspolitisk kurs. Kurset startet med innleding fra nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, og hennes tanker rundt bondelagets ståsted i et nytt politisk landskap. Hun ble etterfulgt av Elin Marie Stabbetorp fra næringspolitisk avdelingen som gikk gjennom bondelagets næringspolitikk og arbeidet fram mot jordbruksoppgjøret 2014. Chr. Anton Smedshaug har blitt fast inventar på Lanfbrukspolitisk kurs, og han var også på plass i år for å snakke om landbrukspolitikken i et internasjonalt perspektiv.

Søndagen startet med en oppsummering av jordbruksforhandlingenes historie fra tidligere generalsekretær i Norges Bondelag, Harald Milli, etterfulgt av en innføring i samvirke fra Ola Hedstein. Ass. Kommunikassjonsjef Ragna Kronstad avsluttet kurset med tips og råd for budskapsformidling og mediarbeid.

 

Alt i alt var det svært fornøyde deltagere som satte kursen hjemover på søndag, etter en helg med faglig og sosialt påfyll.

Vi takker kursledere, foredragsholdere og selvsagt alle deltagere for en svært vellykket helg!

Vi sees på Landbrukshelga 2015.