Etter en tett valgkamp, ble det nytt flertall for borgerlig side i norsk politikk i gårdagens stortingsvalg. Det betyr at Høyre og FrP har fått fornya tillit av velgerne, og utgjør et flertall sammen med KrF og Venstre. Men de neste fire årene må stemmene fra både KRF og Venstre til for å få flertall.

- Flertallet for å utvikle landbrukspolitikken ligger utenfor regjeringa, slik det også gjorde ved behandlingen av jordbruksmeldinga tidligere i år. En levende stortingsdebatt om mat- og landbrukspolitikk er bra for norsk landbruk, og det blir fire spennende år, sier Sigurd Enger.

- Men vi håper at også regjeringen i de neste fire årene tar landbruket mer med på råd om utforming av politikken, sier Sigurd Enger. I forrige stortingsperiode fikk ikke Akershus Bondelag et eneste direkte møte med landbruksministeren. Det kunne vi gjerne ønsker en bedring på, så vi vil fortsette å invitere, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.  

- Landbruksministeren har varsla mer frislipp og liberalisering dersom FrP får fire nye år i regjering, men ei mindretallsregjering må lytte til flertallet på Stortinget. Bondelaget kommer til å fortsette kampen for importvernet som er avgjørende for å ha et landbruk over hele landet. En annen viktig sak er å styrke økonomien i landbruket. Det blir spesielt viktig å få med små og mellomstore gårder, slik som de fleste av korngårdene i vårt fylke er, sier Enger.   

- Et Storting med sterkt fokus på landbruks- og distriktspolitikk må gi næringa mulighet til å øke matproduksjon og verdiskaping landet rundt, og det håper jeg gir resultater, sier Sigurd Enger. - Nå må vi jobbe for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de neste fire årene, avslutter leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.