Landbruket i Østfold og Akershus står for mer enn 40 prosent av kornproduksjonen i Norge. Men 2/3 av kornet må foredles som fôr til dyr for å kunne bli menneskeføde. Det samme gjelder grasproduksjonen i hele landet – uten foredling gjennom dyr, intet grunnlag for landbruks­drift. Og i distrikts Norge er grasproduksjon stort sett eneste mulige produksjon.

Presset på verdens matressurser tiltar fordi verdens befolkning øker og klimaet er i endring. Norge har derfor et selvstendig ansvar for å produsere mat.

Videre er nær 25 prosent av all sysselsetting i Akershus og Østfold knyttet til jordbruk og landbasert næringsmiddelindustri, som med dette er den viktigste landbaserte verdikjeden i bispe­dømmet.

- Det oppfattes derfor som et svært unyansert utspill. Bønder i Borg bispedømme forventer at også de geistlige evner å formidle helheten i en viktig næringsgren i eget bispedømme, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger. Redusert norsk kjøttproduksjon vil trolig også bli erstattet av importert kjøtt – som er produsert mindre klimasmart enn norsk kjøtt.

Forbrenning av fossilt karbon i industri, petroleumsvirksomhet og transport står for over 70 prosent av alle klimautslipp i Norge. Landbruket står for vel 8 prosent.

- Når biskop Atle Sommerfeldt vil vri fokus bort fra forbruket av fossilt karbon og heller fokusere på det kretsløpskarbon som følger plante- og kjøttproduksjon, retter han baker for smed. Gras- og annen planteproduksjon binder CO2, som igjen avgis til atmosfæren etter at planter og kjøtt er konsumert. Men dette er naturens evige biologiske karbonkretsløp – slik det har vært siden skaperverkets opprinnelse, avslutter lederne i fylkesbondelagene i Borg bispedømme, Sigurd Enger og Svend Arild Uvaag, som håper at biskopen endrer mening om menyen.

For ytterligere kommentarer:

Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. Mobil 918 71 699

Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag, Mobil 959 26 727