Juridisk sjef i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling og forsker Karin Hovde er i studio for å snakke om hvilke ekstra hensyn må man ta i et parforhold når den ene har odel eller allerede eier et gårdsbruk. Hva er forskjellen mellom rettighetene man får i en samboerkontrakt og gjennom et ekteskap, og hvordan sikrer man at begge parter føler tilhørighet til gården? Dette er bare noen av spørsmålene som står på dagsorden når det i ukas episode av Landbrukspodden handler om fordeler og ulemper ved å elske en bonde.