Landskapsarkitekt Turid Rikheim i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold tar på seg oppdrag på tun- og hageplaner. Vi tilpasser jobben, enten du trenger ei enkel idèskisse eller en fullt detaljert plan. Timepris: kr. 550,- ekskl. mva.

Foruten tun- og hageplaner kan vi ta på oss oppdrag på kulturlandskapsplaner, skjøtselsplaner, planer for restaurering av kulturmark og kulturmiljøer, lèplantinger, stier og søknader om støtte til tiltak.

Ta kontakt med Turid på telefon 913 966 37

e-post: turid.rikheim@havass.skog.no

 

kontorsted Østfold: Storgata, Ørje

kontorsted Akershus: Hvam i Nes