Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, innledet debatten med å presentere innholdet av jordbruksmeldinga  i korte trekk. Bartnes påpekte svakheter og selvmotsigelser i meldinga. Line Henriette Hjemdal (KrF) og Olav Breivik (H) fikk noe tid til å innlede til debatten. I politikerpanelet satt også Håvard Jensen (FrP), Finn-Erik Blakstad (V), Stein Erik Lauvås og Sigbjørn Gjelsvik (SP). Disse fikk også 3 minutter innledning før debatten startet. Temavert og ordstyrer var Eva Nordlund. Mange temaer som er omtalt i jordbruksmeldinga ble debattert blant annet markedsordninga på korn, tollvern, beitetilskudd på innmarksbeite, jordvern, økologisk produksjon, klima og jordbruk, rekruttering og deltids- / heltidsbonde. Det var et stort engasjement både i politikerpanelet og blant publikum. Og i følge enda en høyrepolitiker, så er det ihvertfall ikke flertall bak forslaget om avvikling av markedsordningen for korn. Dette får også støtte av både Krf og Venstre.

Etter en velfortjent pause med kringle og kaffe, så var temaet korn. Trond Fidje og Bjørn Stabbetorp fra Felleskjøpet Agri innledet om "Kornhåndtering og logistikk", mens Aina Bartmann fra Landbrukets Økoløft og Amund Dønna fra Felleskjøpet Agri innledet om "Økologisk korndyring".

Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag oppsummerte kvelden "med at man trenger ikke å lese alt som regjeringen skriver" og inviterte jentene / damene i salen til Kornmøte for jenter som arrangeres i regi av Kornprogrammet 16. mars på Vitenparken på Ås.