EIDSVOLLBØNDENE SETTER PRIS PÅ DYREGODE DOKTORVENNER

Stordyrveterinærer kåret til ukas bondevenner.

Før Eidsvoll Landbruksforening møttes til styremøte denne uka, klarte de å samle de fire faste stordyrveterinærene i bygda, for å markere at de er gode bondevenner.

Gisle Svindland, Kai-Arne Schie, Rolf Terje Nyen og Birgit Dønnum Jensen farter bygda rundt for å sikre dyrehelsa for bygdas matprodusenter.

"Å ha et kobbel med så kompetente veterinærer i kommunen, er gull verdt for oss i landbruket. Ikke alle bygder er så heldige." sier Anton Sundby, vert for kveldens møte og kubonde i Vaaler Samdrift.

"Trygg mat og god dyrehelse henger sammen" understreker han.

Veterinærene deler også på å være i beredskap på kvelder og helger i samarbeid med veterinærene i Nes.

Sjøl om de har sine spesialområder og har mye arbeid med bygdas kjæledyr, er alle fire kjente fjes for husdyrholderne i Eidsvoll og Hurdal.

Kai-Arne Schie og Gisle Svindland er veteraner med hhv 37 og 34 år som praktiserende dyrleger. Men Birgit og Rolf Terje har også rukket å få mange års erfaring etter at de begynte å praktisere i 1998.

Med strålende humør og ei endeløs rekke av fortellinger om dyr og folk i bygdene på Romerike blei det en underholdende sammenkomst. Mange situasjoner oppstår i samspillet mellom veterinær, dyreeier og "pasient".

"En gang måtte jeg lappe sammen meg sjøl etter å ha fått et slag fra en hest" forteller Gisle Svindland. "Bonden holdt speilet, mens jeg sydde" sier han smilende.

Hva får dere til å fortsette med dette arbeidet år etter år, til tross for fjøslukt og lange dager?

"Det er den perfekte jobben for en som er glad i folk og dyr og jeg ville ikke byttet den bort" sier Kai-Arne og de andre nikker. "Noen spør hvor det blei av de originale personlighetene" fortsetter han. "De er der fortsatt, og vi har gleden av å møte mange av dem" kan han fastslå med glimt i øyet.

"Vi har en svært allsidig arbeidsdag" forteller Birgit. "Tidligere gikk mye av dagen med til landbruk og store dyr, men i dag er det mer variert, med mange smådyr også. Ingen dager er like" konstaterer hun.

Men de er usikre på hvor mye arbeid de får i landbruket i framtida. "Bøndene er mer kunnskapsrike, gårdene blir større og det blir færre husdyr" erkjenner Rolf Terje.

Med fine Bondevenntrøyer og hvert sitt brett med ferske egg fra Aamodt tok de seg tid til en kort fotoseanse før det bar hjem for å forberede en ny arbeidsdag for bygdas firbeinte.

"Uten flinke dyrleger ville yrket som husdyrholder blitt svært mye vanskeligere, og vi ville ha færre å diskutere våre utfordringer med. Når det kommer en dyktig person til fjøset og ser ting med andre øyne, kan vi også få gode råd og tips om forbedringer. De er alle ekte Bondevenner!" avslutter Sundby før veterinærene går. Landbruksforeningens styre kan konstatere at Bondevennkampanjen som startet før påske med ordfører Einar Madsen etterfulgt av Åsleia Gårdsbarnehage har vært en suksess. "Neste uke kårer vi de siste lokale bondevennene i år" forteller Sundby. "Det blir nok en liten overraskelse" kan han avsløre.

Bildet viser f.v Dyrlegene Kai-Arne Schie, Birgit Dønnum Jensen og Rolf Terje Nyen. Anton Sundby og Bjørn E Baadshaug fra Landbruksforeningen og dyrlege Gisle Svindland.