Ingen ulv er så langt skutt, og tapstallene vil derfor trolig stige.

Sammen med Norges Bondelag følger Akershus Bondelag utviklingen tett, og vi krever målrettet innsats og virkningsfulle tiltak fra myndighetenes side – så vel i akuttfasen som på lengre sikt.

Klima- og miljødepartementet stoppet uttaket av ulv i vinter, vel vitende om at ulve­stammen da ville vokse. Streifdyr og utbrytere representerer en økende trussel – også langt utenfor ulvesonene, og utnyttelse av utmarka til beiting kan til slutt bli umulig. Bønder kan bli pålagt beitenekt, og beitebrukerne i slike områder vil på uakseptabelt vis bli frarøvet sitt næringsgrunnlag.

Prioriterte beiteområder må på mer permanent vis sikres mot rovdyrangrep, og forvaltningen må reagere raskere ved ulvemeldinger i slike områder. Det ble rapportert flere ulveobservasjoner i det aktuelle området før beitesesongen, men disse ble ikke tatt på alvor. Resultatet ser vi nå – dyretragedier og fortvilte bønder.

Konklusjonen er klar: prioriterte beiteområder må være ulvefrie!

Tiltak som fellingstillatelser/jakt og støtteordninger som «forsinket beiteslipp» er vel og bra som akuttiltak, men nå må de prioriterte beiteområdene sikres i et langsiktig perspektiv. Vi etterlyser engasjement og initiativ fra forvaltning og styrende organ - regjering, rovviltnemnd og storting – nå må alle tiltak og handlingsregler gjennomgås, nye ideer drøftes – alt for å sikre beitenæringa i de prioriterte beiteområdene!

 

For styret i Akershus Bondelag
Helge Olaf Aas

(rovdyrkontakt i Akershus Bondelag, treffes på mob 918 19 067)