Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, samferdselminister Marit Arnstad og statssekretær Henriette Killi Westhrin i miljødepartementet fikk hvert sitt glass med matjord.

 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet krever at matjorda får en streng juridisk beskyttelse, gjerne etter modell av forurensningsloven.

- Siden 2005 har den årlige nedbyggingen av matjord til fordel for vei og bane doblet seg. I denne perioden har 11 413 dekar dyrka og dyrkbar jord forsvunnet. Fra ett dekar kornjord får vi omtrent 1000 brød i året. Det betyr at vi har bygd ned produksjonsarealet til over 11,4 millioner brød i året, eller et areal som tilsvarer nær 1 800 fotballbaner, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag.

De tre organisasjonene er svært bekymret for utviklinga. Matjord er en svært knapp og ikke fornybar ressurs. I dag produserer norske bønder om lag halvparten av maten vi spiser. Med en voksende befolkning, både i Norge og globalt, er vi avhengig av å produsere mer mat, og dermed også ha tilgjengelig matjord.

 

Les mer hos Norges Bondelag:

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/bruk-jorda-til-matproduksjon-article71605-3805.html