Årets stå på-pris ble i årsmøtet til Akershus Bondelag delt ut til fire enkeltpersoner som utmerket seg da ulykken ramma i Gjerdrum 30. desember:
• Landbrukssjef Hans Petter Langbakk, som jobbet utrettelig i krisestaben for å ivareta landbruksinteressene i en situasjon med uoversiktlige forhold for alle involverte.

• Ida Marie Frantzen Gjersem, Benedicte Milton og Hans Anders Fjelstad, drivere av de to nærmeste gårdene, med stort dyrehold som måtte evakueres. Disse havna i en veldig tøff situasjon, og prisen gis som en inspirasjon til å stå på videre i drifta!