Ekspertgruppa trekker frem dyktige og motiverte bønder med framtidstro, og forsvarlig lønnsomhet i næringa som viktig skriver Nationen.

Her kan du lese hele rapporten

"Slik vil ekspertgruppa auke kornproduksjonen"