Skjerven gård ligger i Maridalen og drives av ekteparet Tori og Jon Ivar Bakke. I september 2009 startet opp et dagtilbud for personer med demens.

Tilbudet er en del av programmet Grønn Omsorg Oslo, som tilbyr et dagtilbud for personer med begynnende demens. Grønn Omsorg er et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon.

BBC innslaget omtaler Inn på tunet som pionerarbeid innenfor aktivitetstilbud for demente.

 

Se innslag

 

Les mer hos LMD

Les mer om Skerven Gård

Les mer om Inn på tunet