Brannslokknings- og brannsikringskurs

Onsdag 12. februar 2014,  kl. 10.00,  på Holum gård, hos Elisabet Rasmussen og Olav Morten Haug skal vi ha et kurs med et brennaktuelt tema: brannslokking og brannsikring.

Invitasjonen går til alle i Skedsmo Bondelag og Nittedal Bondelag

Kari-Anne Svenneby Aanerud fra Landbrukets HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) skal ha en innføring i brannsikring og spesielt om brannsikring i landbruket.

På Lahaugmoen vil Nedre Romerike brann- og redningskorps IKS ha  en slokkeøvelse / et kurs for oss.

 

Bondelaget holder mat og kaffe! Kurset er GRATIS!

Brannsikring er noe vi alle vet er viktig og som vi må ta på alvor.

Mange enkle rutiner kan redusere brannfaren betraktelig.  Samtidig er det også mye vedlikehold og utskifting av gammelt anlegg som kan koste mye.

 

Gi beskjed om du kommer, så vi kan beregne maten til dag.o.berger@gmail.com/ sms til 47854897 el. til Stig sduller@online.no sms til 90186730

 

Veibeskrivelse til Holum gård:

Kjør Trondheimsveien mot Gjelleråsen.  Holum gård er på første avkjøring til høyre etter Bølereika og siste før Mortens Kro.