Sigurd Enger takket for tilliten og ga årsmøtet en tydelig beskjed om at han var klar for å stå på for Akershusbonden videre. Det neste året vil stille store krav til oss som organisasjon, sa han, og pekte blant annet på jordbruksmeldinga som er til behandling, det kommende jordbruksoppgjøret og ikke minst et spennende stortingsvalg til høsten. 

Les sak om leders tale til årsmøtet her. 

 

Akershus Bondelags styre består etter årsmøtet av følgende personer:

  • Leder: Sigurd Enger (gjenvalg), Aurskog-Høland
  • Nestleder: Eli Berven (ny), Nannestad

Styremedlemmer: 

  • Helge Olaf Aas (ny), Eidsvoll
  • Ann-Kristin Knudsen (ikke på valg), Vestby
  • Svein Bjerke (ikke på valg), Ås 

I tillegg er Gulbrand Romsaas styremedlem oppnevnt av Akershus Bygdeungdomslag og Marit Tomter styremedlem oppnevnt av Akershus Bygdekvinnelag. 

Varamedlemmer til styret:

  • Terje Romsaas (gjenvalg), Sørum (1. vara møter fast i styret)
  • Kjell Johansen (ny), Ski
  • Kari-Anne Aanerud (gjenvalg), Sørum