Nye miljøkrav, tilskudd, mer ekstremvær eller ønske om bedre jordhelse kan være en motivasjon til å prøve noen nye nytt. Fangvekster, redusert eller ingen jordarbeiding er noen eksempler på tiltak som blir viktigere for klima og miljø fremover, og derfor tilbyr vi nå et Teams-kurs over tre kvelder. Der du kan få en innføring i hvordan du kan lykkes med nettopp disse tiltakene.

Dette kurset passer for deg som vil lære mer om

  • Hvorfor og hvordan en dyrker fangvekster
  • Omstilling til plogfri jordarbeiding
  • Tilnærming til direktesåing
  • Tilskuddene/økonomien ved de ulike tiltakene

Når og hvor

  • 16. mars: Fangvekster Del 1
  • 28. mars:  Fangvekster Del 2
  • 13. april: Redusert jordarbeiding/direktesåing

Alle kurskveldene vil foregå på Teams, kl. 18.30-20.30. Det vil også bli arrangert markvandringer med disse temaene senere i sesongen, hvor du kan delta.

Påmelding og informasjon

Her er link til arrangementet, med påmelding: https://www.deltager.no/event/fra_plog_til_rot_2023 

Frist for påmelding er 9. mars. Deltakeravgift: 1200 kr/pers. Åpent for alle som ønsker å delta.