Det er rådet fra prosjektleder Mali Romestrand i Norges Bondelag som leder prosjektet "Velg landbruk."

- Valget 60.000 16-åringer står overfor i disse dager er svært avgjørende, både for egen utvikling og framtidig yrkesliv, understreker Romestrand. - Det er viktig at den enkelte velger en skole der han eller hun har muligheter til å lykkes. Det er ingen hemmelighet at det er sort frafall i videregående utdanning, og da er det ekstra viktig at ungdommene velger en skole der mulighetene er størst for å trives sosialt og lykkes faglig.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum slo et slag for naturbruksutanningen da han besøkte Jønsberg videregående skole.

- Å produsere mat er ett av de viktigste yrker vi har. Men den som velger naturbruk på som videregående utdanningsprogram, kan bli hva som helst, sa Vedum.

- For den som har interesse for natur og friluftsliv eller for dyr, er naturbruksskole et alternativ selv om du ikke skal overta gard. Det fine med naturbruksutdanning er at du kan få en fagutdanning i landbruksfag, og samtidig velge å ta påbygning til studieforberedende hvis du ønsker å studere på høgskole- eller universitet, sier landbruks- og matministeren.

Les mer hos LMD

Fellesside for Naturbruksskolene