Da administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein tok initativ til møtet var målsettingen å diskutere mulige tiltak som kan bidra til å redusere antallet dyretragedier.

På møtet i Mattilsynet deltok i tillegg til Mattilsynets egne folk, også Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbrukets HMS tjeneste, Veterinærforeningen og Norges Bondelag.

Fokus på psykisk helse

I møtet var det enighet om å følge opp med prosesser som skal bidra til å få fokus på psykisk helse,  både ut mot bønder og apparatet rundt bonden. Den pågående HMS kampanjen er aktuell å bygge på, og man ønsker å samarbeide bredt om utvikling av informasjonsmateriell om temaet psykisk helse. Målsettingen er at dette kan bidra til å forbygge hendelser, men også å senke terskelen for at man varsler dersom man har mistanke om at noe kan være galt. 

Ikke obligatoriske kurs

- Det er ikke snakk om obligatoriske kurs for alle bønder, slik det er blitt framstilt i enkelte medier i dag, understreker seniorrådgiver Ingrid Melkild i Norges Bondelag. - Vi er enige om å bruke HMS-kursene som pågår til å komme i dialog og kontakt med bønder og la temaet psykisk  helse bli en naturlig del av disse kursene. Samtidig som vi har håp om at materiellet vi utarbeider skal ha gyldighet utover disse kursene, sier hun.

Les også: Mattilsynet vil dyretragediene til livs

Mattilsynet ønsker flere tiltak for å hindre dyretragedier

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjø

rke, Ingrid Melkild