Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk:
Beregn utslag på ditt bruk

Jordbruksoppgjøret for 2013-2014 har en ramme på 1270 millioner kroner. Kravet var på 1970 millioner, mens tilbudet fra staten var på 1020 millioner.

Avtalen tilsvarer en gjennomsnittlig inntektsøkning for bonden på 31.000 kroner per årsverk, eller en økning på 10,5 prosent. Hadde kravet vært innfridd i sin helhet, ville inntektsøkningen vært på 47.000.

Årets avtale legger til grunn en inntektsvekst som er 17.400 kroner sterkere enn fjorårets oppgjør, som endte med brudd.

Mer om jordbruksoppgjøret her.