Alle lokallagsstyremedlemmer er invitert til regionmøtene, husk påmelding til kontoret på akershus@bondelaget.no eller 22 05 48 48 senest tre dager før møtet.

I tillegg til representanter fra lokallagene stiller regionansvarlig fra fylkesstyret og fylkeskontoret på regionmøtene.

Årets møter vi preges av de forestående jordbruksforhandlingene, og arbeidet med Akershus Bondelags innspill til disse.

Årets møter fordeler seg slik:

Region

Lokallag

Ansv. I fylkesstyret

Møtedato og sted

Øvre Romerike

Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes, Gjerdrum, Feiring, Ullensaker

Anne-Kristin Rolstad

Dokken velhus, Eidsvoll

Torsdag 23.1.2014

Kl. 18:30 – 21:30

Nedre Romerike + Oslo + Vest

Aker/Oslo, Asker/Bærum, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Nittedal/Hakadal

Jens Thori Kogstad

Hellerud Gård

Onsdag 22.1.2014

Kl. 18:30 – 21:30

Østre Romerike

N-Høland, S-Høland, Aurskog, Fet, Sørum, Blaker, Frogner

Sigurd Enger

Leikvin

Tirsdag 28.1.2014

Kl. 18:30 – 21:30

Follo

Vestby, Ås, Frogn, Kråkstad/Ski, Nesodden, Enebakk

Ann-Kristin Knudsen

Kantina FK-Holstad

Torsdag 30.1.2014

Kl. 18:30 – 21:30