Program regionmøter:

15.01.2013 Nedre Romerrike, Vestregionen og Oslo.

16.01.2013 Øvre Romerrike

22.01.2013 Østre Romerrike

23.01.2013 Follo

 

Påmelding til Ellen (22 05 48 48 eller epost akershus@bondelaget.no)

 

Invitasjon