Rælingen er et av de minste lagene i Akershus Bondelag, og en medlemsvekst på 9 stk høres kanskje ikke ut som så mange, men det er en økning på hele 14 %, og holder til å vinne vervekonkurransen.

Målet med konkurransen for Akershus Bondelag var å passere den ”magiske grensen” på 5000 medlemmer. Fylkeslaget økte med hele 115 personer, og det totale medlemstallet for 2015 ble på 5057! Dette takket være iherdig innsats fra flere lokallag.

Størst økning i antall medlemmer fikk Aker og Oslo Bondelag, med en fremgang på 44 medlemmer fikk også de en oppmerksomhet på årsmøtet.

 


Styremedlem Anne Kristin Rolstad overrekker vervepremiene til leder i Aker og Oslo bondelag, Kristin Nesmoen, og leder i Rælingen Bondelag, Brede Stensrud.