Proteinskolen - et kurs for deg som er nysgjerrig på om du skal dyrke proteinvekster, eller om du allerede har bestemt deg for det. Du som deltaker skal få kunnskap om fordeler og utfordringer, så du er godt forberedt på hva som møter deg i vekstsesongen.

Proteinvekster har mange positive sider med blant annet mindre sykdom, bedre jordstruktur og god forgrødeeffekt. Disse vekstene har litt annen dyrkningsteknikk og plantevernstrategi enn korn, men dette blir også temaer på kurset. Siste kursdag settes av til hvordan man sikrer avlinga; tresking, tørking og lagring. Økonomien vil også bli tema; Et bedre vekstskifte drar opp den totale lønnsomheten på gården. Forsøk viser 14 % avlingsøkning etter erter og åkerbønner. (17 felt fra 2013-2015.)  (Tall fra NIBIO.)

 

Kurstider:

Fredag 17. mars kl. 10-12: sortsvalg, etablering, såteknikk, vekstskifte, dyrkningsområder v/ Bjørn Inge Rostad, NLR Øst

Fredag 24. mars kl. 10-12: sykdommer, skadedyr, ugras, v/ Per Ivar Hanedalen, NLR Østafjells

Fredag 31. mars kl. 10-12: Tresking, tørking, lagring, og økonomi, v/ Svein Ivar Ånestad, NLR Østafjells

 

Påmeldingsfrist: 13. mars. 700,- i deltakeravgift.

Påmelding Proteinskolen 2023 - deltager.no

Kurset arrangeres med støtte fra Kornprogrammet i Viken.