På årsmøtet i Akershus Bondelag delte fylkesstyremedlem Bodil Boasson ut årets stå på pris. Den gikk til Svein Stubberud. Fylkesstyret har lagt vekt på at Svein har spilt en meget aktiv og offensiv rolle oppimot media og politikere hvor han har gitt kornbonden et ansikt utad mot storsamfunnet og synliggjort utfordringene kornproduksjonen står ovenfor. Svein har vært tydelig og klar i sin formidling av budskapet.

 

Det er flere oppgaver Svein har brukt sitt engasjement på. Han har bidratt sterkt til å få fokus på aktuelle saker og kanskje forhåpentligvis bidratt til at trender og fokus snus. I sin rolle som leder av kornutvalget i Norges Bondelag, har han ikke bare gjort et godt stykke arbeid innad, men også evnet å formidle budskapet ut til folk på en veldig god måte.

 

Gjennom sitt nettverk av mediefolk bidro Svein sterkt til at TV serien ”Bondelandet” ble til. Denne serien ga en unik mulighet for menigmann å kunne forstå vår virkelighet her i landet for kornproduksjon og matsikkerhet, opp i mot andre land og deres muligheter og utfordringer. Det var en serie til å bli klok av og det var et bra stykke voksenopplæring.

 

Svein sitt engasjement for jordvern i forbindelse med IKEA utbyggingen må også trekkes fram.  Her har han sammen med flere lagt ned mye innsats og tid.

 

Det er av avgjørende betydning at slike ildsjeler som Svein finnes! Dette trenger landbruket nå, og det er ikke minst viktig for de yngre generasjonene som kommer, både for produsentene og konsumentene.