Som medlem av utenrikskomiteen blir det ekstra interessant når Ap politikeren skal sette lokal, regional, nasjonale matproduksjon inn i en internasjonal og global sammenheng. Det er en utfordring å opprettholde selvforsyningen av norsk mat og landbruksproduksjon. Derfor er debatten om hvordan Norge skal klare å følge opp behovet for å produsere mer mat med en økende befolkning veldig viktig, ikke bare for de som skal produsere denne maten men minst like viktig for den norske befolkning. Valget 2013 er i så henseende av stor betydning for norsk fremtid.

Kanskje er det mest utfordrende for våre politikere i regionen hvordan skal det største kornfylket bidra til norsk matproduksjon? Presset på arealene er enormt og når prognosene tilsier nærmere 400 000 nye innbyggere i regionen de neste 20 årene, er det noen politikere som mener at det lille som er igjen av matjorda må vike for både bolig og vei. Hvor lurt er det i et lengre perspektiv?

Ledermøtet i Akershus er en årlig samling for lokale tillitsvalgte og samarbeidspartnere hvor en diskuterer utfordringer landbruksnæringen har.

Programmet for ledermøtet finner du her