Forvaltningen endrer spillereglene for beiteprioriterte områder i Akershus.

Akershus Bondelag har uttalt seg meget kritisk til forvaltningens opptreden i forbindelse med fellingstillatelse gitt 11. august på en ulv fotografert på viltkamera i beiteprioritert område på grensa mellom Eidsvoll og Nes kommune. Fellingstillatelsen ble gitt til mandag 14. august kl.12, og det kommunale fellingslaget var mandag formiddag på sporet av ulven - med jegere klare på post. Men kl.12 ble jakta avbrutt fordi fellingstillatelsen ikke ble forlenget, på tross av at fellingslaget bekreftet at de sporet ulv.

Dette er helt uforståelig etter en sommer med store sauetap og der politisk ledelse har lovet at terskelen for å ta ut ulv som utgjør et skadepotensial skal senkes. En ny søknad om fellingstillatelse fra Eidsvoll Sankelag ble heller ikke etterkommet.

I intervju om saken i NRK P1 Lokalnyheter mandag ettermiddag (14. august) intervjues fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla, som begrunner hvorfor fellingstillatelsen ikke ble forlenget med at ulven var i et område der sauene var på innmarksbeite, og at det derfor bare var å sjekke gjerdene …

Dette er en utilbørlig og uakseptabel endring av rammevilkårene og forvaltningsregimet for beiting i beiteprioriterte områder. I beiteprioriterte områder med dyr på beite utgjør ulv et skadepotensiale, og politisk ledelse i landbruksdepartementet har lovet lavere terskel for å ta ut ulv som utgjør et skadepotensial i slike beiteområder. Forvaltningen overprøver dette og innfører nye forvaltningsregler. Dette er uakseptabelt.

Ulven befinner seg like ved et dyretett utmarksbeiteområde - der ¼ av sauene i Akershus fylke oppholder seg. Situasjonen kan fort bli som på Hadeland/Toten tidligere i sommer ...