Fangvekstskolen er et helt nytt kurstilbud. Det går som fire samlinger fra mars til november i år, og er for alle som ønsker å lære mer om dyrking av fangvekster, og fangvekstenes rolle som viktige jordhelse- og miljøtiltak. 

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om dyrking av fangvekster, valg av arter, etableringsmetoder, plantevernhensyn, aktuelle problemstillinger og forberede fangvekståret. Kurset passer for deg som aldri har prøvd eller dyrket fangvekster tidligere, og som ønsker å lære mer.

Det er satt en begrensning på 50 deltakere. Det planlegges årlige kurs, dersom det viser seg å være interesse for det.

ARRANGØR: Kornprogrammet i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag, NLR Øst og NLR Østafjells.

 

Påmelding og mer info finner du her

 

På samlingene skal vi gå gjennom:

23. mars: Webinar (Teams) kl 18.30- 20.30: Innføring i fangvekster

I kveld er pensum hva du må tenke på før du dyrker fangvekster. Det blir også lagt opp til spørsmål og diskusjon underveis.

− Hva er målsetningen med fangvekstene?

− Forskjellen på overvintrende og utvintrende fangvekster.

− Ulike etableringsmetoder og tidspunkter.

− Tilpasning til vekstskifte.

− Kostnader og tilskudd

 

6. april: Webinar, kl 18.30- 20.30: Bli kjent med fangvekstene

Kveldens pensum er om utvalgte arter og hvordan de fungerer som fangvekster. Deriblant vil vi vise hvilke plantevernhensyn som følger ulike arter, og prisnivå på de forskjellige. Det blir også lagt opp til spørsmål og diskusjon underveis.

 

Oktober: Markvandring, utendørs i Østfold, Akershus og Buskerud

Etablert fangvekster, hva nå?

Vi samles til markvandring i en fangvekståker og har i tillegg til diskusjon noen praktiske øvelser. Pensum er å gjenkjenne de ulike artene, diskutere etablering, gjennomføre biomasseprøver som sendes til analyse.

 

November: «Eksamen». Oppsummering av fangvekståret 2021

Fagmøte fordelt i Østfold, Akershus og Buskerud

Denne kvelden avsluttes fangvekstskolen med felles diskusjon og oppsummering.

− Hva har fungert godt og ikke?

− Hva kan vi lære av analysene fra biomasseprøvene?

− Dukket opp nye problemstillinger?

− Kom i gang med planleggingen av fangvekståret 2022.