Samtlige politikere satte fokus på behovet for langsiktighet og forutsigbarhet i landbrukspolitikken. ”FrP må slutte å sende opp landbrukspolitiske prøveballonger”, sa Pål Farstad fra Venstre, og fikk støtte fra KrF og Arbeiderpartiet.

Knut Storberget var imponert over innovasjonsgraden i landbruket og næringsmiddelindustrien; ingen andre industrier i fastlands-Norge kan vise til en lignende produktivitetsvekst. Storberget var også imponert over systemet med markedsregulering som han kalte ”solidaritet i praksis”.

Olav Moe fra KrF poengterte i sitt innlegg at i tillegg til stordriftsfordeler er det også noe som heter stordriftsulemper. Det er viktig å utnytte stordriftsfordelene, men bonden må ikke tvinges til å bli så stor at han taper på stordriftsulempene. Moe mente også at ordningen med prisnedskrivning var helt sentral for å utnytte ressursene i hele landet på best mulig måte. Det er også viktig å se sammenhengene mellom leveringer fra landbruket og norsk matvareindustri, som trenger stabilitet og volum i leveringene.

Charlotte Spurkeland fra Høyre var opptatt av viktigheten av å se helheten i landbrukspolitikken, eiendoms- og skattepolitikk er viktig for landbruket. Spurkeland ville også ha slutt på bit-for-bit tilnærmingen til landbrukspolitikken.

Pål Farstad fra Venstre fokuserte i sitt innlegg på at Venstre var i ferd med å gjenfinne plassen sin i landbrukspolitikken. Venstre tar landbruket på alvor.

Samtlige politikere til stede mente langsiktighet og forutsigbarhet var det viktigste i landbrukspolitikken framover.