I dagens årsmøte i Akershus bondelag fikk Per-Jacob Ølstad Stå-på-prisen prisen for sitt store og vidtfamnende engasjement til beste for landbruket. Juryen peker på at Per-Jacob er aktiv i lokale saker, gjennom sin unike veterinærpraksis med stor betydning for svinenæringa, og ikke minst gjennom lokallaget Fet Jordbruksforening. Per-Jacob er leder per i dag, og har tidligere hatt stort sett de vervene som er mulig å ha. Per-Jacob er en nøkkelperson for mange aktiviteter i fylket, for aksjoner og fagmøter, og aldri vanskelig å be om å representere Bondelaget eller bøndene. En svært verdig vinner!

Styret i Akershus bondelag deler ut prisen til personer eller grupper som direkte eller indirekte har bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus.