Da valgnemnda i Norges Bondelag offentliggjorde sin innstilling 30. mai ble det kjent at 2. nestleder, Brita Skallerud, ikke innstilles gjenvalgt.
Dette overrasker Akershus Bondelag, som mener at Brita har gjort en god jobb for landbruket i sin periode i Norges Bondelags ledertrio.

Valg av nytt styre skjer på Norges Bondelags årsmøte som avholdes i Sarpsborg 14.-15. juni.

Mer om valgnemndas innstilling kan leses her:
Valgnemndas innstilling er klar.